cumhuriyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cumhūriyyet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cumhuriyet altını

İlişkili birleşik kelimeler; "cumhuriyet altını" "Cumhuriyet Bayramı" "Türk Cumhuriyetleri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
cum-hu-ri-yet