cuma gecesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî açıdan ayrı bir önemi olan, perşembeyi cumaya bağlayan gece

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cu-ma ge-ce-si