cuşuhuruş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşkunluk. "(coşkunca yapılan iş, cuşiş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça cūş + ḫurūş


Hecelenişi / Hecelemesi;
cu-şu-hu-ruş