ne demek?

Yoğun disk

Tipi / Türü;

isim bilişim

Kökeni;

"İngilizce compact disc"

Hecelenişi / Hecelemesi;

com-pa-ct disc