coşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygu ve düşünceleri güçlü bir tepki ile dışarı vurmak, galeyan etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğa olaylarından herhangi biri birdenbire çoğalıp hızlanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Heyecanlanmak, içten içe kaynamak, aşırı duygulanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
coş-mak