coşkulandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşkulandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşkulandırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
coş-ku-lan-dı-ra-bil-mek