coşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
co-şa-bil-mek