ne demek?

Coğrafyacının yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"... coğrafyacılık alanındaki çalışmaların dışında, bu dönemde Türk kültür ve bilim yaşamında önemli bir ilerleme olduğu söylenemez."

Hecelenişi / Hecelemesi;

coğ-raf-ya-cı-lık