coğrafya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cuġrāfiya

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü

İlişkili birleşik kelimeler; "beşerî coğrafya" "doğal coğrafya" "fiziki coğrafya" "genel coğrafya" "siyasi coğrafya" "tarihî coğrafya" "umumi coğrafya" "bitki coğrafyası" "dil coğrafyası" "ekonomi coğrafyası" "insan coğrafyası" "nüfus coğrafyası" "şehir coğrafyası" "tarım coğrafyası" "ticaret coğrafyası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
coğ-raf-ya