civelek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlı, neşeli ve sokulgan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-ve-lek