civankaşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nakış ve işleme türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-van-ka-şı