cisimleşebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cisimleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cisimleşmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-sim-le-şe-bil-mek