cinsiyet ayrımcılığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle eğitim veya iş yaşamında bireye erkek veya kadın olduğu için farklı tutum ve davranışlar içinde olma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cin-si-yet ay-rım-cı-lı-ğı