cinsel sapık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cinsellik açısından aykırı eğilimleri olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cin-sel sa-pık