cinsaçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küsküt. "(Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz, asalak bir bitki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cin-sa-çı