cins cibilliyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nitelik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asıl, soy sop


Hecelenişi / Hecelemesi;
cins ci-bil-li-yet