cinai ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konusu cinayet olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cināʾī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cinayetle ilgili


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-nai