cilveleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılıklı cilve yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine çok yakın arkadaşmış gibi takılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
cil-ve-leş-mek