ciltletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ciltletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ciltletmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
cilt-le-te-bil-mek