cilalayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cilalama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cilalamaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Cilalama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-la-la-ya-bil-mek