cilalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cila sürerek parlatmak, cila vurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Övmek

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tat katmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-la-la-mak