cila yağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cila topunun, cilalanacak yüzeyde kolayca kaymasını sağlayan, asitsiz, renksiz ve reçinesiz ince yağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-la ya-ğı