ne demek?

Cila eriyiğini yüzeye sürtmede kullanılan, dışı dokuma bezden, içi yıkanmış yün veya pamuktan hazırlanan topaç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

cila topu