cila çekmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

içilen içkinin etkisini azaltmak veya artırmak amacıyla bir şey içmek

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-la çek-mek