cila ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal bileşik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça cilāʾ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Parlaklık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert içkiden sonra içilen hafif içki.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereksiz süs, gösteriş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeydeki aldatıcı, göz boyayıcı durum.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "cila topu" "cila yağı" "mum cilası" "tabanca cilası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-la