ciharıyek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin dörtlü, öbürünün birli düşmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çehār + yek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-ha-rı-yek