ciharıdü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin dörtlü, öbürünün ikili düşmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Farsça çehār + dü


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-ha-rı-dü