cihanşinas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dünyayı tanımış, her şeyi yerli yerinde bilen "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça cihānşinās


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-han-şi-nas