ciddiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırbaşlılık. "(Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddilik, vakurluk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ciddiyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
cid-di-yet