ciddi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaka olmayan, gerçek

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ciddī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırbaşlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Titizlik gösterilen, önem verilen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Gülmeyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğlendirme amacı gütmeyen.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Güvenilir, sağlam, önemli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Güvenilir bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Önem vererek, gerçek olarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cid-di