ciğerdeldi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kumaş üzerine küçük delikler açılarak yapılan işleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu delikleri açmakta kullanılan ucu sivri küçük araç


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-ğer-del-di