ciğer otları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaprakları kara yosunlarından bir bitki sınıfı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-ğer ot-la-rı