cezbeye tutulmak veya kapılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir duygu veya bir inanışın etkisiyle aşırı ölçüde coşup kendinden geçmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
cez-be-ye tu-tul-mak veya ka-pıl-mak