cezbelenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezbeye tutulmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cez-be-len-mek