cezalandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezalandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Yaramazlık yapan öğrencileri cezalandırabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezalandırmaya gücü yetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-za-lan-dı-ra-bil-mek