cezalandırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezalandırılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-za-lan-dı-rı-la-bil-mek