cezaevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpus, mahpushane, mapus, dam, kodes, mahbes

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "yarı açık cezaevi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-za-evi