ceylan bakışlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Süzgün ve tatlı bakışlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cey-lan ba-kış-lı