cevvi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atmosferik. "(Atmosferle ilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, gök bilimi,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cevvī


Hecelenişi / Hecelemesi;
cev-vi