cevvaliyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabukluk, hareketlilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cevvāliyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
cev-va-li-yet