ne demek?

Ceviz ağacının çok olduğu yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Hepsinin akıllısı oymuş ki ‘Ulan soralım bakalım, cevizlik mi, meşelik mi?’ dedi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ce-viz-lik