cevizi çift görmeden taş atmamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

işi sağlama almadan yapmamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-vi-zi çift gör-me-den taş at-ma-mak