ceviz içi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan, yenilebilir iç kısmı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-viz içi