cevizî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cevizden yapılmış veya cevizi andıran

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cevzī


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-vi-zî