cevher yumurtlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

değerli sözler söylediğini sanarak saçmalamak

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cev-her yu-murt-la-mak