ne demek?

Cevaplayabilmek işi; yanıtlayabilme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ce-vap-la-ya-bil-me