cevap kâğıdı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınavlarda sorulan soruların cevaplarının bulunduğu kâğıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-vap kâ-ğı-dı