cevabı dikmek veya dayamak veya yapıştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kesin, ters ve karşısındakinin beklemediği bir karşılık vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-va-bı dik-mek veya da-ya-mak veya ya-pış-tır-mak