ne demek?

medreselerde okuyanlar para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağılıp imamlık veya müezzinlik yapmak

Kullanımı;

"Padişahlardan birinin torunu çıkageldi, yarı ümmi bir adamla cerre çıkmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

cer-re çık-mak