cerre çıkmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

medreselerde okuyanlar para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağılıp imamlık veya müezzinlik yapmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
cer-re çık-mak