cerrahlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cerrah olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cerrahın mesleği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Cerrahı ilgilendiren, cerrah gerektiren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Hastanın cerrahlık bir durumu yokmuş."


Hecelenişi / Hecelemesi;
cer-rah-lık